Rasa Gelgotienė

Valters Pelns ©
Foto: Valters Pelns ©

Vyriausioji dirigentė ir meno vadovė

Baigė M. K. Čiurlionio menų mokyklą ir Lietuvos muzikos akademiją (LMA), stažavosi prof. A. Michailovo dirigavimo klasėje Sankt Peterburgo konservatorijoje. Dar studijų metais pradėjo dirbti koncertmeistere LMA, Lietuvos radijo ir televizijos vaikų choro chormeistere. 1982-aisiais pradėjo dirbti su VU merginų choru „Virgo“, o nuo 1995 metų pakviesta vadovauti ir VU akademiniam chorui. Nuo 2004-ųjų, susikūrus chorui „Pro musica“, vadovauja trims Vilniaus universiteto (VU) chorams, kuriuose dainuoja beveik 200 žmonių – VU studentų ir absolventų.

Su trimis vadovaujamais chorais R. Gelgotienė pasiekė didelių laimėjimų – iškovojo prizines vietas daugiau nei 30 tarptautinių ir nacionalinių konkursų, dalyvavo per 50 tarptautinių festivalių. Jos diriguojamų chorų klausėsi 25 Europos šalių, taip pat JAV, Kanados, Meksikos, Argentinos, Kubos, Japonijos, Brazilijos klausytojai.

R.Gelgotienė yra įrašiusi 10 kompaktinių plokštelių, sukūrusi per 30 kūrinių aranžuočių. Ji yra Lietuvos chorų sąjungos prezidiumo narė, Dainų švenčių kūrybinių grupių narė, Pasaulio lietuvių dainų švenčių bei Baltijos šalių studentų švenčių „Gaudeamus“ dirigentė. Ilgametę vadovavimo chorui patirtį R.Gelgotienė perteikia savo dėstomame chorvedybos kurse Lietuvos muzikos akademijoje.

R.Gelgotienė yra vedusi meistriškumo kursus Sardinijoje – Kaljario ,,Nuova Armonia“ ir Oristano miesto chorams, Estremadūros (Extremadura) universiteto chorui Ispanijoje ir Kalifornijos Ist Bėjaus (East Bay) universiteto chorui, R. Gelgotienė yra kaip kviestinė dirigentė dirigavusi programas Liuksemburgo, Lozanos, Budapešto, Maskvos universitetų chorams.

R. Gelgotienė yra trijų knygų – „Choro magija“, „Choro dirigento užrašai“ ir „Pokalbiai su Vaclovu Augustinu“ – autorė. Taip pat nuolatinė tarptautinių konkursų žiuri narė Lietuvoje ir užsienyje, muzikinio edukacinio projekto „Klasika visiems“ sumanytoja ir dirigentė.

2023 m. Lietuvos Respublikos prezidentas dirigentę R. Gelgotienę apdovanojo Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

Ką man reiškia choras „Pro musica“?

Man „Pro musica“ yra naujos Lietuvos ženklas – naujų iniciatyvų, naujos gyvenimo kokybės, netgi pagaliau – pilietinės visuomenės kūrimosi ženklas.

Jauni žmonės (dauguma jų šiuo metu aktyviai siekia karjeros verslo bei mokslo pasaulyje) patys sukūrė šį kolektyvą. Jų tikslas – tobulėjimas, kultūringas laisvalaikis, dvasinio gyvenimo pilnatvė. Tokius žmones drąsiai vadinu visuomenes elitu. Mano dirigavimo profesorius sakydavo: „Dainuojama ne balsu, o talentu“. Visi chorų vadovai žino, jog mėgėjų choro meninę kokybę lemia būtent intelektas. Joks, net gabiausias, dirigentas nieko nenuveiks, jei choristai nesuvoks, nepriims ir nerealizuos jo meninių idėjų.

Tuo požiūriu chore „Pro musica“ aš esu laiminga ir galiu kurti, generuoti idėjas, matyti jų realizavimą: taip gimė ispaniškos, amerikietiškos muzikos programos, vokalo meistriškumo kursai. Chorui kaip organizacijai dar reikia augti, ieškoti savito organizacinio modelio – pradininkų kelias nėra lengvas. Čia matau ir platesnę „Pro musicos“ prasmę – galbūt mes tapsime pavyzdžiu, postūmiu ir kitų naujų chorų atsiradimui Lietuvoje.

O maloniausias ir choristams, ir man yra mūsų programų pristatymas klausytojams. Choro koncertai nuolat sutraukia daug žmonių, kurių plojimai, šypsenos ir dėkingumo žodžiai leidžia mums pasijusti menininkais, kūrėjais, reikalingais žmonėms.