LIETUVOS ŠIUOLAIKINIŲ KOMPOZITORIŲ MUZIKA

Lietuvos-siuolaikiniu-kompozitoriu-muzika-m

Lietuvos šiuolaikinių kompozitorių muzika

XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos kompozitorių kūrybai būdingos naujų raiškos priemonių, temų, idėjų paieškos. Šioje kompaktinėje vaizdo plokštelėje užfiksuotas 2010 m. gegužę Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje vykęs koncertas, kuriame pristatomi keturi praeito amžiaus pabaigos kūriniai. Jų bendras motyvas – mūsų santykis su gamta kaip

visų mūsų namais, Dievo kūrinijos buveine. Kūrinius atliko Vilniaus universiteto chorai „Pro musica“ ir „Virgo“.

Mindaugo Urbaičio kūrinys „Celebrabo te, Domine“ („Šlovinu Tave, Viešpatie“, 1996 m.) parašytas pagal psalmių tekstus ir, pasak kompozitoriaus, įkūnija muzikos bruožus, kurie mūsų laikais domina ne tik jį, bet ir daugelį kitų kompozitorių; paprasti diatoniški modeliai gali pasakyti daugiau nei bet kokia komplikuota muzika. Psalmių pasirinkimas – tai nuoroda į panašiais tekstais grįstą XX amžiaus ir baroko muziką.

Minimalizmas, kur kiekviena frazė, motyvas, sąskambis ir net atskira nata išreiškia nuotaiką, emociją, būdingas Osvaldo Balakausko kūriniui „Prie mėlynos gėlės“ (1982 m.). Muzika išsiskiria skaidrumu. Pagal Leonardo Gutausko tekstą sukurtame kūrinyje komponuojamas garsas bei ritmas, o pati muzika atveria daugiaprasmį vaizdų ir nuotaikų pasaulį. Skamba dalys: „Alyvose sudegs dagilis“, „Žiedai kaip vapsvos“, „M. K. Čiurlionis“.

Broniaus Kutavičiaus sceninė oratorija „Iš jotvingių akmens“ (1983 m.) klausytojus magiškai perkelia į užmirštą laiką bei erdvę. Archajiškos dermės, neįprasti, tačiau keistai pažįstami instrumentai (akmenys, lankas, švilpa, šeivelė, šiaudo birbynė, būgneliai, išilginė fleita, buteliai-vandens fleitos), ritualiniai riksmai, sutartinės dainavimas sukuria intensyvų muzikos magijos lauką, kuriame atlikėjai ir klausytojai tampa amžių glūdumoje vykusio ritualo dalyviais.

Algirdo Martinaičio kantata–koncertas „Cantus ad futurum“ (,,Giesmė ateičiai“, 1982 m.), sukurtas pagal lotynišką ir lietuvišką tekstą, – tai rekviem nykstantiems paukščiams, himnas gamtos didybei, kviečiantis išsaugoti mūsų gyvybės ištakas – gamtą. Didžiulį klausytojų pripažinimą pelniusį kūrinį sudaro trys dalys: ,,Dešiniojo sparno kanonas“, ,,Paukščių takas“ ir ,,Kairiojo sparno kanonas“.

Kompaktinėje plokštelėje (DVD) pristatomi kūriniai:

Mindaugas Urbaitis „Celebrabo te, Domine“
Osvaldas Balakauskas „Prie mėlynos gėlės“
Bronius Kutavičius „Iš jotvingių akmens“
Algirdas Martinaitis „Cantus ad futurum“

Atlieka:
„Pro musica“ (2, 3)
„Virgo“ (1, 4)

Joana Gedmintaitė (1, 4)
Gunta Davidčuka (1, 4)
Giedrius Gelgotas (fleita) (1, 2, 3, 4)
Justė Gelgotaitė (obojus) (1, 2, 4)
Agnė Švagždytė (smuikas) (2, 3)
Karolis Rudokas (altas) (2)
Povilas Jacunskas (violončelė) (1, 2, 4)
Raminta Gocentienė (klavesinas, fortepijonas) (1, 2, 4)
Lina Giedraitytė (vargonai) (1, 4)
„Pro musica“ (akmenys, lankas, švilpa, šeivelė, šiaudo birbynė, būgneliai, buteliai-vandens fleitos ir kiti instrumentai) (3)

Diriguoja Egidijus Kaveckas (1), Modestas Jankūnas (2), Ignas Garla (3), Rasa Gelgotienė (4)

Garso režisierius: Rimantas Motiejūnas. Viršelio dizainas: Ugnė Žilytė. Operatoriai: Paulius Želvys, Skirmantas Jankauskas. Montažo režisierė: Agnė Marcinkevičiūtė. Viršelio nuotraukos: Gintaras Mačiulis. Projekto koordinatorė: Ieva Dunajevaitė

Visas teises saugo įstatymas. Dauginti, platinti, nuomoti ir transliuoti šį albumą be leidėjų sutikimo draudžiama.

2010 m. gegužė

Lietuvos-siuolaikiniu-kompozitoriu-muzika-d