M. K. ČIURLIONIO CHORINĖ IR FORTEPIJONINĖ KŪRYBA

M.K.Ciurlionio-chorine-ir-fortepijonine-kuryba-m

Kompaktinėje plokštelėje pristatomas M. K. Čiulionio chorinei ir fortepijoninei kūrybai skirtas koncertas, vykęs 2009 m. balandžio 28 d. Briuselio Karališkojoje

konservatorijoje. Koncertas surengtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 5-ųjų metinių ir Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečio proga. Renginį organizavo Lietuvos

nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje. M. K. Čiulionio kūrinius atlieka Vilniaus universiteto choras „Pro musica“ ir prof. Vytautas Landsbergis. Koncertas pristatomas CD ir

DVD formatu.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) – tai didysis lietuvių dailės ir muzikos genijus, iškėlęs XIX ir XX amžių sandūros Lietuvos kultūrą į pasaulinį lygmenį, atvėręs naujus kelius lietuvių profesionaliojoje muzikoje ir nubrėžęs visiškai naujus horizontus dailėje.

M. K. Čiurlionio muzikinis palikimas – tai lietuvių profesionaliosios muzikos aukso fondas. Per vos 15 metų trukusį kūrybos laikotarpį jis sukūrė per 350 kompozicijų. Tai simfoninės poemos, kūriniai fortepijonui, dainos ir religinės giesmės chorui, kūriniai vargonams, styginių kvartetui.

Šioje kompaktinėje plokštelėje pristatoma M. K. Čiurlionio fortepijoninė muzika, atliekama prof. V. Landsbergio, ir choriniai kūriniai, kuriuos dainuoja Vilniaus universiteto choras „Pro musica“.

Prof. V. Landsbergio atliekami preliudai, fugos ir kitos kompozicijos, paremtos liaudies dainomis, įkūnija M. K. Čiurlionio naujoviškas idėjas bei įvairių kūrybos laikotarpių atradimus. Choro pasirodymą sudaro religinės giesmės ir lietuvių liaudies dainų aranžuotės.

Kompaktinėje plokštelėje pristatomi kūriniai:

„Pro musica“. Religinės giesmės

Kyrie
Gloria
Sanctus

Prof. Vytautas Landsbergis. Fortepijoniniai kūriniai

Muzikinis momentas fis-moll
Mazurka h-moll
Preliudas h-moll
Fugetė h-moll
Preliudas h-moll
9–11. Trys lietuvių liaudies dainos
12. Ruduo
13. Preliudas šešiagarse serijine tema
14. Sekminių muzika
15. Preliudas A-dur
16. Ant kalno gluosnys
17. Preliudas d-moll

„Pro musica“. Lietuvių liaudies dainos, harmonizuotos M. K. Čiurlionio

18. Anoj pusėj Nemuno
19. Kas bernelio pamislyta
20. Oi, giria, giria
21. Siuntė mane močiutė
22. Beauštanti aušrelė
23. Oi, močiute

Diriguoja Rasa Gelgotienė, Gediminas Gelgotas.

Garso režisierius: Kastytis Narmontas. Garso įrašo techninis redaktorius: Michailas Omeljančukas. Viršelio dizainas: Sandra Rutkauskaitė. Operatoriai: Otto Kylmala, Saulė Norkutė. Montažo režisierius: Herbertas Alksnevičius.

Viršelio nuotraukos: Marius Macevičius, Gintaras Mačiulis, Artūras Baltėnas, Europos parlamentas. Taip pat panaudota M. K. Čiurlionio paveikslo IX iš ciklo “Pasaulio sukūrimas” fotografija. Paveikslo originalas eksponuojamas Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje. 2009 m. balandis.

M.K.Ciurlionio-chorine-ir-fortepijonine-kuryba-d