„Pro musica“ lankėsi gastrolių Liuksemburge

Luxembourg_foto_su_niko„Pro musica“  kartu su kitu Vilniaus universiteto choru „Gaudeamus“ (vadovė Rasa Gelgotienė) ir Naujų idėjų kameriniu orkestru (vadovas Gediminas Gelgotas) gruodžio 3–4 d. lankėsi gastrolių Liuksemburge. Drauge su Liuksemburgo universiteto choru lietuvių kolektyvai šioje šalyje surengė du koncertus – Eše prie Alzeto ir šalies sostinėje.

‎Klausytojus sužavėjusiuose koncertuose skambėjo Liuksemburgo universiteto choro atliekamos kalėdinės giesmės. Po jų įspūdingais garsais į sceną įsiveržęs Naujų idėjų kamerinis orkestras (NIKO) atliko Gedimino Gelgoto simfonijos „Extracultural“ adaptaciją. Šios simfonijos pasaulinė premjera įvyko 2015 m. sausį Leipcige ir nuo tol ji pergalingai atliekama garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Jungtinis Liuksemburgo ir Vilniaus universitetų choras atliko šiuolaikinio norvegų kompozitoriaus Ola Gjeilo kūrinį dviem chorams – „Saulėtekio mišias“ (Sunrise Mass).

Šalies sostinėje vykusį koncertą pagerbė aukšti Liuksemburgo, Lietuvos ir tarptautinių institucijų svečiai: buvusi ilgametė Europos Parlamento narė nuo Liuksemburgo ir kultūros ministrė Erna Hennicot-Schoepges, Liuksemburgo universiteto prorektorius mokslo reikalams Prof. Dr. Ludwig Neyses, LR užsienio reikalų ministerijos užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus, ES Audito Rūmų narys nuo Lietuvos Rimantas Šadžius, Lietuvos ambasadorius Belgijos Karalystėje Ir Liuksemburgo Didžiajai Hercogyste Gediminas Varvuolis, Lietuvos garbės konsulas Liuksemburge Robert Wagener.

‎Prieš koncertą kalbėjęs Liuksemburgo universiteto prorektorius mokslo reikalams Prof. Dr. Ludwig Neyses pabrėžė kūrybingumo svarbą universitetų bendruomenėse, kultūros įtaką mokslininkams, studentams ir dėstytojams, kūrybingumą, kuris ugdomas praktikuojant kultūrinę veiklą.

‎Liuksemburgo universiteto steigėja Erna Hennicot-Schoepges priminė, kad dainavimas svarbus lietuvių tautai, kad jis lietuvių, kaip Dainuojančios revoliucijos tautos, vizitinė kortelė. Ji gyrė meno vadovus už puikiai pasirinktą programą, už sugebėjimą meistriškai suderinti tradiciją su modernumu, pasirinkti šiuolaikinius autorius ir tuo pat metu išlaikyti klasikinės muzikos kryptį.
Ambasadorius Gediminas Varvuolis savo kalboje išryškino dainavimą ir dainų šventes kaip UNESCO paveldą ir džiaugėsi šauniu dviejų universitetų bendradarbiavimu, Lietuvos kultūros garsinimu užsienyje.

‎Po koncerto Liuksemburgo lietuvių bendruomenės kvietimu vietos lietuviai turėjo galimybę pabendrauti su atlikėjais, pasidalinti įspūdžiais ir aptarti tolimesnius planus. Po koncerto kalbėjęs Europos Audito Rūmų narys nuo Lietuvos Rimantas Šadžius džiaugėsi, kad Liuksemburge, vienoje iš ES šalių steigėjų, kur pasirašytas Šengeno susitarimas, ši Šengeno dvasia puikiai pasireiškia laisvu judėjimu ir kūrybiniu bendradarbiavimu. Jis džiaugėsi aukštu meniniu koncerto lygiu, sužavėjusiu vietos lietuvius ir išrankią Liuksemburgo publiką, įvardijęs jį kaip gaivaus oro gūsį įtemptoje kasdienybėje ir pavadinęs puikia įžanga į prieššventinį laikotarpį.

‎URM užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus džiaugėsi Liuksemburgo lietuvių bendruomenės ypatingumu ir sugebėjimu kooperuotis rengiant tokio aukšto lygio renginius.

‎Vilniaus ir Liuksemburgo universitetų chorų bendradarbiavimas užsimezgė dar 2012 m., kai chorai drauge koncertavo Didžiojoje Hercogystėje ir vėliau lietuvių kolektyvas buvo pakviestas dalyvauti Liuksemburgo universiteto 10 metų sukakties iškilmėse. Vėliau chorai drauge su kitais garsių Europos universitetų kolektyvais dalyvavo Europos dienos iškilmėse Bratislavoje, kur atliko L. van Beethoveno IX simfoniją.