Asociacijos narių susirinkimas

Gerb.asociacijos nariai, 

Pranešu, kad asociacijos „Pro Musica ir draugai“, juridinio asmens 300004902, adresas S.Skapo g. 3-6,
Vilnius, prezidentės iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas (toliau –
Susirinkimas).
Susirinkimo data ir laikas: 2024 m. gegužės 26 d. (sekmadienį) 20:00 val.
Susirinkimo vieta: M.K.Čiurlionio g. 21, Vilnius (Didžioji Aula).
Darbotvarkė:

  1. 2023 m. metinės veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
  2. 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
  3. Tarybos nario/-ių rinkimas.
  4. Stojamojo ir metinio asociacijos „Pro Musica ir draugai“ nario mokesčio ir jų sumokėjimo tvarkos
    nustatymas.
    Asociacijos prezidentė Irma Janonytė