Šaukiamas eilinis narių susirinkimas

Gerb.asociacijos nariai, 

Pranešu, kad asociacijos „Pro Musica ir draugai“, juridinio asmens 300004902, adresas S.Skapo g. 3-6, Vilnius, prezidentės iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data ir laikas: 2023 m. birželio 18 d. (sekmadienį) 20:30 val.

Susirinkimo vieta: M.K.Čiurlionio g. 21, Vilnius (Didžioji Aula).

Darbotvarkė:

  1. 2022 m. metinės veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
  2. 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas

Prezidentė Irma Janonytė