Skelbiamas visuotinis narių susirinkimas

Gerb.asociacijos nariai, 

Pranešu, kad asociacijos „Pro Musica ir draugai“, juridinio asmens 300004902, adresas S.Skapo g. 3-6, Vilnius, prezidentės iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. birželio 5 d. (sekmadienį) 20:00 val.

Susirinkimo vieta: M.K.Čiurlionio g. 21, Vilnius (Didžioji Aula).

Darbotvarkė:

  1. 2019-2021 m. metinės veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
  2. 2019-2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
  3. Tarybos narių atšaukimas.
  4. Tarybos narių išrinkimas.
  5. Asociacijos narių, nesusimokėjusių nario mokesčio, pašalinimas iš asociacijos.